Zakres działalności

Projektujemy kompletne linie technologiczne w sektorach gospodarki odpadami oraz w sektorze odnawialnych źródeł energii.
Stosujemy zindywidualizowane podejście, dostosowując proponowane technologie do klimatu i warunków społeczno-ekonomicznych danego kraju.