Zrealizowane projekty

 1. Opracowanie Projektu Technologii dla Zakładu Segregacji Odpadów Komunalnych i Kompostowania o przepustowości 600 000 ton/rok dla miasta Jinzhou, Chiny – 2004.
 2. Zarządzanie realizacją kontraktu „Budowa i Rozruch Zakładu Segregacji Opadów komunalnych i Kompostowania” o wydajności 600 000 t/rok dla miasta Jinzhou, Chiny, w zakresie dostaw technologii i urządzeń, montażu, rozruchu oraz szkolenia załogi lata 2005/2006. Zarządzanie okresem gwarancyjnym kontraktu w okresie 2006/2007.
 3. Zarządzanie realizacją kontraktu „Budowa i Rozruch Komunalnej Oczyszczalni Ścieków o dobowej przepustowości 100.000 m3/d dla miasta Wuhan, Chiny”, lata 2004/2006.
 4. Projekt zagospodarowania osadów pościekowej z Komunalnej Oczyszczalni Ścieków dla Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego oraz realizacja programu zagospodarowania przyrodniczego i rolniczego osadów w latach 2004/2007.
 5. Koncepcja techniczno-ekonomiczna „Modernizacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach” o wydajności 51 000 m3/d, rok 2007.
 6. Projekt zagospodarowania osadów z oczyszczalni ścieków w Szczecinie oraz realizacja programu zagospodarowania przyrodniczego i rolniczego osadów w latach 2005-2008.
 7. Opracowanie Koncepcji Techniczno – Ekonomicznej modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków o wydajności 50.000 m3/d dla miasta Dmitrov, Okręg Moskiewski, rok 2006.
 8. Opracowanie Projektu Technologicznego wraz z częścią ekonomiczną dla potrzeb dostaw linii technologicznej produkcji kruszyw budowlanych w Kazachstanie, rok 2007.
 9. Opracowanie Koncepcji Techniczno-Ekonomicznej modernizacji oczyszczalni ścieków o wydajności 145 000 m3/d dla miasta Ust-Kamieniogorsk, Kazachstan, rok 2005.
 10. Opracowanie Koncepcji budowy oczyszczalni ścieków przemysłowych, przemysłu papierniczego dla przedsiębiorstwa Kagazy w Ałmacie, Kazachstan, rok 2008.
 11. Opracowanie Koncepcji Techniczno-Ekonomicznej Modernizacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków o przepustowości 100 000 m3/d dla miasta Szymkient, Kazachstan, rok 2008.
 12. Opracowanie Koncepcji Techniczno-Ekonomicznej Modernizacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków o przepustowości 160 000 m3/d dla miasta Ust-Kamieniogorsk, Kazachstan, lata 2008-2009.
 13. Opracowanie Części Technologiczno-Technicznej i Kosztowej dla Koncepcji Techniczno – Ekonomicznej Modernizacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków dla miasta Uralsk, Kazachstan, rok 2007.
 14. Opracowanie Projektu Technicznego Modernizacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków o wydajności 100 000 m3/d dla miasta Szymkient , Kazachstan, lata 2007-2008.
 15. Zarządzanie realizacją Kontraktem w zakresie dostaw kotłów na biomasę dla 3 kotłowni w trzech miastach na Ukrainie, lata 2008-2009.
 16. Opracowanie Projektu Technicznego Modernizacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków o wydajności 160 000 m3/d dla miasta Ust-Kamieniogorsk, Kazachstan, lata 2008-2009.
 17. Zarządzanie kontraktem na dostawę stacji krat gęstych dla miejskiej oczyszczalni ścieków w mieście Szymkient, Kazachstan oraz rozruch stacji, rok 2009 r.
 18. Projekt technologiczny modernizacji i rozbudowy Zakładu Produkcji Paliwa Alternatywnego