Oferowane usługi

Zakres oferowanych przez spółkę usług obejmuje analizę badań, ocenę istniejącej infrastruktury, ocenę środowiskową, ekspertyzę ekonomiczną i inżynieryjną, kalkulację kosztów i ilości, a także studia wykonalności, wstępne, ogólne i szczegółowe projekty.

Po pomyślnym zakończeniu prac projektowych sporządzamy niezbędne dokumenty przetargowe i specyfikacje techniczne, przeprowadzamy ocenę ofert oraz nadzorujemy prace budowlane i instalacje urządzeń.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, EKO-KONSULTING zapewnia także zarządzanie projektami i doradztwo techniczne podczas uruchamiania, uruchamiania prób i etapów uruchomienia, a także szkoleń dla personelu obsługi klienta i utrzymania.

Naszym ostatecznym celem jest dostarczenie projektu na czas, w ramach budżetu i najwyższej jakości wyników.